grep -E -o [A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+.[A-Za-z]{2,6}